انگلیسی
پنج شنبه ٢٤ آبان ١٣٩٧
بینندگان گرامی
ورود به سایت شخصی

نام و نام خانوادگی: طاهر عابدین زاده                

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: taherabedinzade@yahoo.com

                  

 

عنوان
مقالات کنفرانس

 

1)       Abedinzadeh, T., M. Ehsan, et al. (2011). Effects of Wind Turbines on Voltage Profile. INTERNATIONAL AEGEAN CONFERENCE on ELECTRICAL MACHINES and POWER ELECTRONICS & ELECTROMOTION Joint Conference. ISTANBUL TURKEY.

2)       Abedinzadeh, T., M. Ehsan, et al. (2011). New Strategy for Optimization of Output Power of a DFIG Wind Turbine. INTERNATIONAL AEGEAN CONFERENCE on ELECTRICAL MACHINES and POWER ELECTRONICS & ELECTROMOTION Joint Conference. ISTANBUL TURKEY. 

3)       Abedinzadeh, T., M. Ehsan, et al. (2011). Dynamic Modeling and Control of Doubly-Fed Induction Generators in Wind Turbines Using PSCAD/EMTDC. International Conference on Electrical Energy and Networks(ICEEN 2011). India. 

4)    طاهر عابدين زاده، بهمن علي‌نژاد، مهدي احسان، " بررسي تأثير انواع ژنراتورهاي القايي مورد استفاده در توربين‌هاي بادي متصل به شبکه قدرت بر روي پروفيل ولتاژ در سرعت‌هاي مختلف باد"، شانزدهمين کنفرانس مهندسي برق ايران، دانشگاه تربيت مدرس، ارديبهشت 87

5)   طاهر عابدين زاده، بهمن علي‌نژاد، " پاسخ ديناميکي طرح‌هاي مختلف کنترلي ژنراتور DFIG به کار رفته در توربين‌هاي بادي به تغييرات باد"، پذيرفته شده در کنفرانس ملي مهندسي برق، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد، اسفند 86

6)   طاهر عابدين زاده، بهمن علي‌نژاد، " تأثير انواع ژنراتورهاي القايي موجود در توربين‌هاي بادي بر روي شبکه در تغييرات ناگهاني سرعت‌ باد"، پذيرفته شده در يازدهمين کنفرانس دانشجويي مهندسي برق، دانشگاه زنجان، شهريور 87

 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.